fbpx

Базов курс миглипластика класически метод

Нашият курс по миглопластика е предназначен да ви научи на популярната техника, използвана от много хора, за подчертаване на очите с изкуствени удължения, за да придадете външен вид на по-дълги, дебели и естествени мигли. 

Не само ще научите как ефективно да прилагате и премахвате удължението на миглите, но също така ще научите как точно да адаптирате миглите към конкретната форма на окото на клиента за желания ефект. По време на курса ще провеждате упражнения с жив модел ,което ви позволява максимално време да придобиете уменията.

Курсът по поставяне на мигли косъм по косъм е предназначен за напълно начинаещите в тази сфера, както и за работещите гримьори и козметици.

Курс по поставяне на мигли косъм по косъм включва теоритико-практическа подготовка по част от професия „Козметика”, специалност „Козметик”, модул „Поставяне на мигли косъм по косъм” по изискванията на МОН и Европейският съюз. 

Включва демонстрация и упражнения по вграждане на мигли с технологията „Косъм по косъм“.Изучава се подръжка на мигли, безопасно сваляне на мигли.

Участниците ще имат възможността след приключване на обучението да получат пълна информация за всички материали и инструменти, както и да си закупят професионален стартов пакет, необходим за започване на работа.

Класически метод

Курсът по удължаването и сгъстяването на мигли посредством техниката „Косъм по косъм” е безвреден и ефикасен метод, с който се гарантира естествена визия и дълготраен ефект. При тази техника се апликират единични удължители върху всяка подходяща естествена мигла, без да се нарушава естествения цикъл на растеж, като в същото време се увеличава дължината и обема на миглите.

Курсистът се запознава с технологията на процедурата, видовете продукти, мигли и инструменти, нужни за нейното извършване.

Отделя се основно внимание на задължителните хигиенни изисквания, които трябва да се спазват преди, по време и след процедурата.

Изучават се основните грешки, които могат да доведат до алергична реакция при клиентите.

Запознават се с най-често срещаните проблеми при естествените мигли, растеж и структура на косъма, както и с начините на определяне и изграждане на миглите.

Преподава се правилния подход към клиентите преди и по време на процедурата, както и грижите, които трябва да се полагат след нейното приключване. 

Курсиста се упражняват върху жив модел, като следват насоките на лектора. 

Видове мигли

Структура на миглите:

цикъл на живот на миглите;

как да поддържаме удължените мигли;

как да изберем видове мигли;

видове необходими материали за поставяне на мигли;

видове мигли;

видове дължини;

видове дебелини;

видове извивки;

схеми на удължаване и сгъстяване на мигли;

Обучение за техниките

Теоретична и практическа част на техниките.

Курсистът се запознава с технологията на процедурата, видове продукти, мигли и инструменти;

Отделя се основно внимание на задължителните хигенни изисквания;

Изучават се основни грешки, които могат да доведат до алергична реакция при клиентите;

Курсистите упражняват техниката върху манекен;

Курсистите наблюдават демонстрация на последователността при работа на жив модел;

Практика върху жив модел (моделите се осигуряват от курсистите)

Курсът по вграждане на мигли включва теоретична и практическа подготовка.

Групите са малки с цел да се обърне индивидуално внимание на всеки от обучаваните.

Обучението продължава един ден

 ❗️Удостоверението е официално признат документ от Министерство на образованието и науката и важи в България и Европейския съюз. За да работите като специалист в областта, трябва да притежавате такава официална диплома. Документът е по образец на Министерство на образованието и науката. Допълнително, като приложение към държавната диплома, може да бъде издадено Европас приложение на чужд език. То служи за признаване на дипломата Ви пред работодатели или институции в чужбина.

❗️Сертификата е фирмен документ, който доказва, че сте минали курса, но няма официална стойност.

При завършване на курса имате възможност  да пулучите Държавно Удостоверение за Козметик по част от професия за завършеният модул 

Документът е по образец на МОН № 3-37 (НАРЕДБА № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години) 

ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ДЪРЖАВНО ПРИЗНАТА ДИПЛОМА ОТ МОН